Browsing: டயஸ்

வியாழன் அன்று செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது, ஜோசப் டயஸுக்கு பரிசு வழங்கப்பட்டது, அவர் சமீபத்தில் ஸ்கோர்கார்டுகளில் பார்க்கவில்லை. அது மார்வின் ஹாக்லர் அணிவது போன்ற ஒரு சிவப்பு…