Browsing: Mauricio Pochettino

மொரிசியோ போச்செட்டினோ ஒரு சீசனுக்குப் பிறகு கிளப்பை விட்டு வெளியேறியதை செவ்வாயன்று செல்சியா உறுதிப்படுத்தியது. ஒரு சீசனுக்குப் பிறகு பரஸ்பர ஒப்புதலுடன் மொரிசியோ போச்செட்டினோ இங்கிலாந்து அணியை…